กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม (พฤษภาคม-สิงหาคม) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy