เผยแพร่แล้ว: 2013-01-08

อนาคตภาพของบทบาทพยาบาลนิติเวช

โสภา วงศ์สกุลชื่น, สุชาดา รัชชุกูล