กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดรูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรม และ ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy