เผยแพร่แล้ว: 2013-01-08

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤต

กนกวรรณ สินลักษณทิพย์, สมชาติ โตรักษา, วัชระ ก้อนแก้, พีระ ครึกครื้นจิตร

การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด

ขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร, ปิยธิดา ตรีเดช, พีระ ครึกครื้นจิตร