ประสิทธิภาพของน้ำมันดินในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

Main Article Content

ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์

บทคัดย่อ

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่มีภาวะการอักเสบของผิวหนังแบบเรื้อรัง สามารถพบได้ประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้อาการของโรคเกิดการกำเริบ เช่น อาหารจำพวกหมักดอง สารเคมี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางชนิด หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น โรคตับ โรคไต เป็นต้น ตำแหน่งรอยโรคที่มักเกิดผื่นผิวหนังอักเสบของโรคสะเก็ดเงินที่พบได้บ่อยคือผิวหนังบริเวณที่มักมีการเสียดสีหรือแกะเกา เช่น ข้อศอก เข่า แขน ขา ก้นกบ ลำคอ ศีรษะ เป็นต้น ลักษณะสำคัญของผื่นคือ เป็นปื้นหนา มีสะเก็ดสีขาว การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีหลายวิธี ได้แก่ การรักษาด้วยยาทาภายนอก การรักษาด้วยยารับประทาน การรักษาด้วยยาฉีดกลุ่มชีวภาพ และการใช้แสงอาทิตย์เทียม แนวทางการรักษาสะเก็ดเงินสามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1. การรักษาโดยใช้ยารักษาเดี่ยว หรือ 2.การรักษาด้วยวิธีผสมผสานที่หลากหลาย การรักษาด้วยยาทาภายนอกกลุ่มสเตียรอยด์จัดเป็นทางเลือกแรกในการรักษาโรคสะเก็ดเงินที่มีความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลาง แต่เนื่องจากการรักษาพบผลข้างเคียงจากการใช้ยาในระยะยาวค่อนข้างมาก เช่น ผิวแตกลายถาวร (striae) ปานหรือห้อเลือดบนผิวหนัง (bruising) และเกิดภาวะดื้อยาสเตียรอยด์ ดังนั้นการรักษาโรคสะเก็ดเงินในประเทศไทยจึงนิยมใช้น้ำมันดิน (tar หรือ coal tar) เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการหลายการศึกษาที่แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยทำให้การอักเสบของรอยโรคสงบลงไปได้ยาวนาน และลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำใหม่ได้ช้ากว่าเมื่อเทียบกับการใช้ยาทาสเตียรอยด์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Menter A, Gottlieb A, Feldman SR, Van Voorhees AS, Leonardi CL, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: Section 1. Overview of psoriasis and guidelines of care for the treatment of psoriasis with biologics. J Am Acad Dermatol. 2008; 58: 826-50.

Noppakun N, Rajatanavin N, Suthipinittharm P, Puvabanditsin P, Akaraphanth R, Tuchinda C, et al. Clinical practice guideline for psoriasis [online]. 2011 [cited Jun 1, 2021]. Available from: www.dst. or.th/files_news/007-Guideline_Psoriasis_2011.pdf.

Patamadilok B. Psoriasis [online]. 2018 [cited 2021 Jun 20]. Available from: www.iod.go.th/wp-content/uploads/2020/10/news_29.pdf.

Zheng J, Chen W, Gao Y, Chen F, Yu N, Ding Y, et al. Clinical analysis of generalized pustular psoriasis in Chinese patients: A retrospective study of 110 patients. J Dermatol 2021; 48: 1336-42.

Finlay AY, Khan GK. Dermatology Life Quality Index (DLQI)--a simple practical measure for routine clinical use. Clin Exp Dermatol. 1994; 19: 210-6.

Mason AR, Mason J, Cork M, Dooley G, Edwards G. Topical treatments for chronic plaque psoriasis. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2):Cd005028. doi: 10.1002/14651858.CD005028. pub 2. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2013;3:CD005028. PMID: 19370616.

Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis, Section 3. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2009; 60: 643-59.

Van der Kerkhof P. Dithranol treatment for psoriasis: after 75 years still going strong. Eur J Dermatol 1991; 1: 77-80.

Kragballe K. Treatment of psoriasis by the topical application of the novel cholecalciferol analogue calcipotriol (MC 903). Arch Dermatol. 1989; 125: 1647-52.

Georgiou S, Tsambaos D. Hypercalcaemia and hypercalciuria after topical treatment of psoriasis with excessive amounts of calcipotriol. Acta Derm Venereol 1999; 79: 86.

Lebwohl M, Freeman AK, Chapman MS, Feldman SR, Hartle JE, Henning A. Tacrolimus ointment is effective for facial and intertriginous psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2004; 51: 723-30.

Gribetz C, Ling M, Lebwohl M, Pariser D, Draelos Z, Gottlieb AB, et al. Pimecrolimus cream 1% in the treatment of intertriginous psoriasis: a double-blind, randomized study. J Am Acad Dermatol. 2004; 51: 731-8.

Punpon P. Psoriasis [online]. 2019 [cited Jun 3, 2021]. Available from: ccpe.pharmacycouncil.org/ index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=668.

Griffiths CE, Clark CM, Chalmers RJ, Li Wan Po A, Williams HC. A systematic review of treatments for severe psoriasis. Health Technol Assess. 2000 ; 4: 1-125.

Lebwohl M, Ali S. Treatment of psoriasis. Part 2. Systemic therapies. J Am Acad Dermatol. 2001; 45: 649-61.

Berth-Jones J, Henderson CA, Munro CS, Rogers S, Chalmers RJ, Boffa MJ, et al. Treatment of psoriasis with intermittent short course cyclosporin (Neoral). A multicentre study. Br J Dermatol. 1997; 136: 527-30.

Wongpraparut C. Psoriasis [online]. 2017 [cited Jun 2, 2021]. Available from: www.si.mahidol.ac. th/th/healthdetail.asp?aid=967.

Arbiser JL, Govindarajan B, Battle TE, Lynch R, Frank DA, Ushio-Fukai M, et al. Carbazole Is a naturally occurring inhibitor of angiogenesis and inflammation isolated from antipsoriatic coal tar. J Invest Dermatol 2006; 126: 1396-402.

Torsekar R, Gautam MM. Topical therapies in psoriasis. Indian Dermatol Online J. 2017; 8: 235-45.

Kanjanapiboon K, Kampirapap K, Pattamadilok B. Comparative efficacy between 5% liquor carbonis detergens cream, 1% hydrocortisone cream and cream base in the treatment of chronic plaque psoriasis: a randomized, single-blind comparison study. Thai J Dermatol. 2018; 34: 231-44.

Zeichner JA. Use of topical coal tar foam for the treatment of psoriasis in difficult-to-treat areas. J Clin Aesthet Dermatol. 2010; 3: 37-40.

Roelofzen JH, Aben KK, Oldenhof UT, Coenraads PJ, Alkemade HA, van de Kerkhof PC, et al. No increased risk of cancer after coal tar treatment in patients with psoriasis or eczema. J Invest Dermatol. 2010; 130: 953-61.

Roelofzen JHJ, Aben KKH, Van de Kerkhof PCM, Van der Valk PGM, Kiemeney LALM. Dermatological exposure to coal tar and bladder cancer risk: A case-control study. Urol Oncol. 2015; 33: 20.e19-20.e2.

Anon. Items on National Drug Information [online]. 2021 [cited Aug 28, 2021]. Available from: ndi.fda.moph.go.th/uploads/file_news/20210723999860392.pdf.

Anon. Coal tar shampoo [online]. 2020 [cited Jun 7, 2021]. Available from: dailymed.nlm.nih.gov/dai lymed/drugInfo.cfm?setid=1d788b79-e103-43a0-8c a4-3ea581ef3ddc.