ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2023): กรกฎาคม - กันยายน 2566

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2023): กรกฎาคม - กันยายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-21

Research Articles; บทความวิจัย