ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2018): เมษายน-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2018): เมษายน-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2018-08-08

Academic Articles; บทความวิชาการ

Research Articles; บทความวิจัย