คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol. 8 No. 2 (2021): JULY - DECEMBER 2021

Published: 2021-12-31

Marine and beach bacterial wound contamination at Burapha University Hospital

Pakpume Bumrungrachpukdee, ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ, สันติชัย ดินชูไท, ตระการ ไชยวานิช

1-14

Impact of early clinical exposure for second year medical students at Burapha University

Sornsupha Limchareon, Chirat Sukme, Pakaphan Dinchuthai, Nalinee Pattrakornkul, Sineenart Panichyawat

15-25

An effective strategy to reduce the overprescription of antibiotics by clinicians in the hospital’s outpatient and emergency departments

จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์, จุฑามาศ สุวรรณเลิศ, ผกาพรรณ ดินชูไท, ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล

26-41

Adverse effects of long-term omeprazole usage on magnesium homeostasis in male Sprague-Dawley rats

Narongrit Thongon, Nasisorn Suksridechacin, Sasatorn Wongchuen, Artitaya Chubsuwan

72-85

The relationship between balance and flat foot condition in women aged 18 - 25 years

Panida Chaiming, Juntima Srinual, Phanthip Kirdkaew, Phannawadee Phunsawat, Suntharee Promsri, Orawan Tonchampa, Itchaya Totan, Thipsuda Banyam

100-113

View All Issues