บุคคลสำคัญ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี

Main Article Content

กองบรรณาธิการ วารสารเภสัชกรรมไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Editorial Board of Way Magazine. Strong Woman in pharmacy: Associate professor Sumlee Jaidee [online]. 2009 [cited Jun 12, 2019]. Available from: waymagazine.org/interview-samlee-jaidee/

2. Thaitribune. Passed away Sumlee Jaidee, the ideological commander of pharmacists “Right way is not the one at the middle but on the righteous ness” [online]. 2019 [cited Jun 13, 2019]. Available from: www.thaitribune.org/contents/detail/378?con tent_id=35107&rand=1554715317

3. Social Pharmacy Research Unit, Drug Study Group, Project for Establishing Social Pharmacy Department, and Rural Pharmacy Foundation. Assistant professor Sumlee Jaidee, honorable doctoral degree in pharmacy on July 10, 2008. n.p.; 2008.