ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน - มิถุนายน 2565

					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-04-29

Research Articles; บทความวิจัย