รายงานผู้ป่วย : เด็กหญิงไทย อายุ 5 เดือน มีเส้นเลือดผิดปกติใต้ต่อกล่องเสียง

ผู้แต่ง

  • Jiranun Weerakul
  • Thamonpan Kiatvitchukul
  • Worawan Jittam
  • Klaita Srising
  • Nawaporn Lertsawatwichha
  • Chadarthan Luangsawang

คำสำคัญ:

ภาวะเส้นเลือดผิดปกติใต้ต่อกล่องเสียง, หายใจลำบาก, ยาโพรพราโนลอล

บทคัดย่อ

ภาวะเส้นเลือดผิดปกติใต้ต่อกล่องเสียง (subglottic hemangioma) เป็นภาวะผิดปกติที่พบได้ไม่บ่อยในเด็กอาการแสดงมักเกิด ในช่วงอายุ 2-6 เดือน โดยมีอาการหายใจเสียงดัง หายใจลำบาก อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้รายงานนี้นำเสนอผู้ป่วยเด็กหญิง ไทย 1 ราย อายุ 5 เดือน มีอาการหายใจลำบากตั้งแต่อายุ 2 เดือน ตรวจร่างกายพบว่าหายใจเสียงดังทั้งช่วงหายใจเข้าและออก  ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สวนหัวใจ และส่องกล้องบริเวณหลอดลมคอ ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ภาวะเส้นเลือดผิดปกติใต้ต่อกล่องเสียง รักษาด้วยการกินยาเพรดนิโซโลนและโพรพราโนลอล อาการดีขึ้นภายใน 5 วันหลังการ รักษา ดังนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดผิดปกติใต้ต่อกล่องเสียง ควรเลือกการรักษาด้วยยากินก่อนเป็นลำดับ แรก เนื่องจากการรักษาได้ ผลดีและมีผลข้างเคียงน้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jiranun Weerakul

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Thamonpan Kiatvitchukul

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Worawan Jittam

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Klaita Srising

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Nawaporn Lertsawatwichha

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Chadarthan Luangsawang

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14