การจัดการฟันปลอมล่างที่ไม่มีเสถียรภาพด้วยการใช้เทคนิคเขตเป็นกลาง

ผู้แต่ง

  • Chairuch Tangsanguannuch กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

คำสำคัญ:

เขตเป็นกลาง, ฟันปลอมล่างที่ไม่มีเสถียรภาพ, กระดูกขากรรไกรล่างละลายตัวอย่างรุนแรง

บทคัดย่อ

ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมคือฟันปลอมปากล่างหลวมและไม่มีเสถียรภาพ การใช้เทคนิคเขตเป็นกลางเป็นวิธีช่วยเพิ่ม เสถียรภาพให้กับฟันปลอม รายงานผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 71 ปี มีสภาพไร้ฟันและกระดูกขากรรไกรล่างละลายตัวอย่างรุนแรง  ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการใส่ฟันปลอมทั้งปาก โดยใช้เทคนิคเขตเป็นกลางในการสร้างฟันปลอมล่าง ผลการรักษาคือเทคนิคนี้ช่วย ให้ฟันปลอมล่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-23