โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโบคาในเด็กชายไทย: รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโบคาในเด็กชายไทย: รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม

ผู้แต่ง

  • Songkiat Udompornwattana กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 65000

คำสำคัญ:

ไวรัสโบคา, ปอดอักเสบ, กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

บทคัดย่อ

ไวรัสโบคาเป็นไวรัสในกลุ่มพาโวไวรัส ถูกค้นพบใหม่ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา พบรายงานทั่วโลก เป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและล่างอักเสบ และโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ ติดเชื้อได้ตั้งแต่
เด็กแรกเกิด ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 6 ถึง 36 เดือน แม้ว่าไวรัสโบคาทำให้เกิดอาการคล้ายกลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่และ
หายเองได้ แต่ยังทำให้เกิดโรคเยื่อแก้วหูอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ปอดอักเสบ หลอดลมและกล่องเสียงอักเสบและ
หอบหืดจับ ยังมีผู้ป่วยส่วนน้อยที่อาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบรุนแรง สมองอักเสบ ตับอักเสบและกล้ามเนื้อ
หัวใจอักเสบ ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะในการรักษาและไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
บทรายงานนี้รายงานอาการทางคลินิกเด็กชายไทยอายุ 8 ปี มาด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และปอดอักเสบรุนแรง
ร่วมกับผื่นชนิด erythema multiforme ตรวจพบสาเหตุจากไวรัสโบคาและ Klebsiella pneumoniae โดยวิธีการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 33 ชนิด (RT-PCR) ดังนั้นควรวินิจฉัยแยกโรคการติดเชื้อ
ไวรัสโบคาในผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และปอดอักเสบรุนแรง ร่วมกับผื่นชนิด erythema
multiforme ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-11-29