การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกขากรรไกรล่างด้วยกระดูกน่องในผู้ป่วยรายแรก ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก: First Case of Mandibular Reconstruction with Fibula Free Flap in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital

Main Article Content

นิชา ยศวิไล Nicha Yosvilai
มณฑิตา พลอยงาม Montita Phloingam

Abstract

Some patients with large defect of mandibles cannot reconstruct with bone grafting technique.
It needs to use free flap and microsurgery technique. This report case was the patient with ameloblastoma of mandible. He was the first case of mandibular reconstruction with fibula free flap in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital. After surgery, the fibula free flap was completely anastomosed with the mandible. The two ramus of mandible looked symmetrical. No relapsed after 2 years follow up. His leg function was also normal. This case was the successful startup of microsurgery in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Case Report
Author Biographies

นิชา ยศวิไล Nicha Yosvilai, Department of Surgery, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital

Department of Surgery, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital

มณฑิตา พลอยงาม Montita Phloingam, Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital

Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital