กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกขากรรไกรล่างด้วยกระดูกน่องในผู้ป่วยรายแรก ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก: First Case of Mandibular Reconstruction with Fibula Free Flap in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล