เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและตรัง รับบทความเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกปีละ 3 ฉบับ

Announcements

ขอส่งคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2565

2021-12-29

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ทุกท่าน 

2-ปีใหม่2022.jpg

Read more about ขอส่งคำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2565

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-03-31

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1051 (Print)
ISSN 2651-2270 (Online)

tci