เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและตรัง รับบทความเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกปีละ 3 ฉบับ

Announcements

กำหนดส่งบทความปี พ.ศ. 2568

2024-01-29

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ส่งบทความก่อน 31 กรกฎาคม 2567

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ส่งบทความก่อน 30 พฤศจิกายน 2567

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ส่งบทความก่อน 31 มีนาคม 2568

   

 

Read more about กำหนดส่งบทความปี พ.ศ. 2568

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2024): ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2567
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2024): ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-06

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN 2985-1750 (Online)

tci