Contact

กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
64 ถนนรามวิถีตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

Principal Contact

ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ
Boromarajonani College of Nursing Songkhla
Phone 0-7431-1890-1 ต่อ 623

Support Contact

นางสาวกมลวรรณ จันทร์เพศ
Phone 098-0169474, 0-7431-1890