วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว

ผู้แต่ง

  • นัทชา นารมย์
  • ศิริพร คำสะอาด
  • ศักดิ์สิน สิมสินธุ์
  • สุพจน์ คำสะอาด

คำสำคัญ:

การตาย, การศึกษาระยะยาว, วิธีการทางสถิติ

บทคัดย่อ

abs07.png

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12