วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว

  • นัทชา นารมย์
  • ศิริพร คำสะอาด
  • ศักดิ์สิน สิมสินธุ์
  • สุพจน์ คำสะอาด
คำสำคัญ: การตาย, การศึกษาระยะยาว, วิธีการทางสถิติ

บทคัดย่อ

abs07.png

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-06-12
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ