กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล