กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF