การรอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิด Squamous cell carcinoma ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ลักขณา สีนวลแล
  • ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
  • สุพรรณี พรหมเทศ
  • สุพจน์ คำสะอาด

คำสำคัญ:

การรอดชีพ, มะเร็งช่องปาก

บทคัดย่อ

This retrospective cohort study aimed to evaluate the five years survival of oral
cavity cancer squamous cell carcinoma type by general characteristics, locations,
histological grading, staging and treatment factors. Data were collected from 1,472
patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity who were histologically
diagnosed and visited/admitted to the Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
between January 2000 and December 2009 and followed up until December 2010.
The patients’ current vital status was investigated through the hospital-based
registry, population-based cancer registry of Khon Kaen Province, and the civil
registration database of the Ministry of Interior. Data were analyzed by the Kaplan-
Meier method, and the Log-rank test. From 1,472 patients 1,004 died during the
study period. Median age of the patients was 62.8 years, and 61.1% were females.
Locations of the primary tumor were as followed; 33.3% anterior two thirds of
tongue, 20.4% at the lip, 18.7% at the buccal mucosa. A high proportion of patients
were in stage 4 (39.5%) when diagnosed. The mortality rate was 24.6 per 100
person-years (95% CI 23.1–26.2). The overall survival rate for 1,3 and 5 years
were 65.8 (95% CI 63.4-68.2), 48.2 (95% CI 45.5–50.8) and 31.9% (95% CI 29.18-
34.58). The median time of survival was 2.5 years. In conclusion: Most patients
were at a late stage when being diagnosed and the 5 years survival rate was low.
The overall survival rate at 5 years were 31.9%. The 5 years survival rate for males
was 25.3% and for females 36.1%. The 5 year survival rate of the highest rate of all
locations, namely lip cancer, was 58.61% and the best treatment scheme with a 5
year survival rate of 38% was a combination treatment. Primary prevention and
secondary prevention are needed for Thai people to prevent them from oral cavity
cancer and ways and means for early detection should be worked out in order to
improve the survival rate.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ