กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากชนิด Squamous cell carcinoma ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF