การใช้แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้แต่ง

  • นริสา วงศ์พนารักษ์
  • ศิรินาถ ตงศิริ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-03

ฉบับ

บท

บทความปริทัศน์