กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF