เผยแพร่แล้ว: 31-12-2023

บทบรรณาธิการ

ตั้ม บุญรอด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เบญญทิพย์ รัตนพันธ์, ชนิกานต์ ปราบเสร็จ, นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, มาริยา หัสมา

20-30