เผยแพร่แล้ว: 2013-01-08

Chaetotaxy of Newly Excysted Metacercariae among Five Species of Thai Paragonimus

Chalit Komalamisra, Supawadee Bunchuen, Jitra Waikagul, Emsri Pongponratn

เดอะท็อปซีเคร็ต (The Top Secret)

ศศิวิมล บูรณะเรข