ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี ผู้บุกเบิกงานเภสัชศาสตร์สังคม ตอนที่ 2: ผลงานเพื่อสังคม

Main Article Content

กองบรรณาธิการ วารสารเภสัชกรรมไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บุคคลสำคัญ

References

1. Editorial Board of Way Magazine. Strong Woman in pharmacy: Associate professor Sumlee Jaidee [online]. 2009 [cited Jun 12, 2019]. Available from: waymagazine.org/interview-samlee-jaidee/

2. Thaitribune. Passed away Sumlee Jaidee, the ideological commander of pharmacists “Right way is not the one at the middle but on the righteous ness” [online]. 2019 [cited Jun 13, 2019]. Available from: www.thaitribune.org/contents/detail/378?con tent_id=35107&rand=1554715317

3. Social Pharmacy Research Unit, Drug Study Group, Project for Establishing Social Pharmacy Depart ment, and Rural Pharmacy Foundation. Assistant professor Sumlee Jaidee, honorable doctoral degree in pharmacy on July 10, 2008. n.p.; 2008.

4. Amornwiputpanich P. Sumlee, the iron woman behind marihuana for medical use in Thai [online]. 2019 [cited Jun 13, 2019]. Available from: www.komchadluek.net/news/scoop/368292

5. Prachathai News Group. Pass away of pharmacist Sumlee, the activist for access to medication [online]. 2019 [cited Jun 13, 2019]. Available from: prachatai.com/journal/2019/04/81947.

6. Matichon online. Salee posted the condolesence for Sumlee Jaidee, activist in Thai public health, and revealed working through the end of life [online]. 2019 [cited Jun 13, 2019]. Available from: www.matichon.co.th/news-monitor/news_1440791