ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (2023): ตุลาคม - ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (2023): ตุลาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-20

ฉบับเต็ม

Research Articles; บทความวิจัย