ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน - มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-03-02

Research Articles; บทความวิจัย

Academic Articles; บทความวิชาการ