ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของแอลคาลอยด์และสารประกอบที่มีไนโตรเจนภายในโครงสร้างจากราเอนโดไฟต์

Main Article Content

นพดล รังแก้ว

Abstract

Many genera of endophytic fungi including  Aspergillus sp., Campylocarpon sp., Chaetomium sp., Coniothyrium sp., Emericella sp. , Eutypella sp., Fusarium sp., Paecilomyces sp. , Paraphaeosphaeria sp., Penicillium sp. , Phoma sp., Phomopsis sp. and Trichoderma sp. are able to synthesize alkaloids and nitrogen-containing compounds. These isolated compounds, when tested against different cancer cell lines, displayed  strong to weak cytotoxic activity with wide range of  IC50 values.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ