พยาธิสภาพจากการชันสูตรศพอย่างสมบูรณ์ ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19: การทบทวนวรรณกรรม

การชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

ผู้แต่ง

  • ณัฐสิทธิ์ เจริญสันติ กลุ่มงานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ชันสูตรศพอย่างสมบูรณ์, ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

บทคัดย่อ

ในประเทศไทยนั้นศพติดเชื้อโควิด-19 ถือเป็นการตายโดยธรรมชาติ ไม่ ต้องชันสูตรศพ จึงไม่มีผลชันสูตรศพติดเชื้อโควิด-19 ในไทย การ ทบทวนวรรณกรรมจากรายงานการชันสูตรศพที่สมบูรณ์ในต่างประเทศ  8 ฉบับ ซึ่งมีศพ จำนวน 219 ศพ อายุระหว่าง 19-100 ปี มีโรคประจำตัว ร้อยละ 90 เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงและ โรคปอดเรื้อรัง โดยพยาธิวิทยาที่พบบ่อยที่สุด คือ ปอดน้ำหนักมาก ปอดบวมน้ำ และหลอดเลือดอุดตันที่ปอดส่วนผลการตรวจทางจุลพยาธิ วิทยาที่พบบ่อย คือ ถุงลมปอดอักเสบอย่างรุนแรง การอักเสบกระจายใน อวัยวะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบการอุดตันในหลอดเลือดขนาดเล็กใน หัวใจ ไต และสมอง ซึ่งบ่งชี้ว่าการติดเชื้อเพิ่มการอักเสบความผิดปกติ ในการแข็งตัวของเลือด และลิ่มเลือดอุดตัน สรุปได้ว่าภาวะถุงลมปอด อักเสบอย่างรุนแรงและภาวะลิ่มเลือดอุดตันในอวัยวะต่าง ๆ เป็นพยาธิ สภาพหลักที่พบจากการชันสูตรศพอย่างสมบูรณ์ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก การติดเชื้อโควิด-19 

Downloads

Download data is not yet available.

References

On the 19th month, the death toll of COVID-19 in Thailand reaches 10,000 [online]. 2021 [cited 25 Oct 2021]. Available from: URL:https//www.bbc.com/thai/Thailand-58321371

Heath Administration Division, Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Corpse management guidelines in confirmed and suspected COVID-19 patients, revised edition. Bangkok, Thailand:Heath Administration Division, Office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2021.

Dell'Aquila M, Cattani P, Fantoni M, Marchetti S, Aquila I, Stigliano E, et al. Postmortem swabs in the severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 pandemic. Arch Pathol Lab Med 2020;144(11):1298-302.

Youd E, Moore L. COVID-19 autopsy in people who died in community settings:the first series. J Clin Pathol 2020;73(12):840-4.

Menter T, Haslbauer JD, Nienhold R, Savic S, Hopfer H, Deigendesch N, et al. Postmortem examination of COVID-19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings in lungs and other organs suggesting vascular dysfunction. Histopathol 2020;77(2):198-209.

Wichmann D, Sperhake J-P, Lutgehetmann M, Steurer S, Edler C, Heinemann A, et al. Autopsy findings and venous thromboembolism in patients with COVID-19:a prospective cohort study. Ann Intern Med 2020;173(4):268-77.

Elsoukkary SS, Mostyka M, Dillard A, Berman DR, Ma LX, Chadburn A, et al. Autopsy findings in 32 patients with COVID-19: a single- institution experience. Pathobiology 2021;88(1):56-68.

Himwaze CM, Telendiy V, Maate F, Mupeta S, Chitalu C, Chanda D, et al. Post-mortem examination of hospital inpatient COVID-19 deaths in Lusaka, Zambia - a descriptive whole-body autopsy series. Int J Infect Dis 2021;108:363-9. doi: 10.1016/j.ijid.2021.06.013

Bradley BT, Maioli H, Johnston R, Chaudhry I, Fink SL, Xu H, et al. Histopathology and ultrastructural findings of fatal COVID-19 infections in Washington State: a case series. Lancet 2020;396(10247):320-32.

Falasca L, Nardacci R, Colombo D, Lalle E, Di Caro A, Nicastri E, et al. Postmortem findings in Italian patients with COVID-19: a descriptive full autopsy study of cases with and without comorbidities. J Infect Dis 2020;222(11):1807-15.

Edler C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann A, Heinrich F, et al. Dying with SARS-CoV-2 infection-an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamburg, Germany. Int J Legal Med 2020;134(4):1275-84.

Carsana L, Sonzogni A, Nasr A, Rossi RS, Pellegrinelli A, Zerbi P, et al. Pulmonary post-mortem findings in a series of COVID-19 cases from northern Italy: a two-centre descriptive study. Lancet Infect Dis 2020;20(10):1135-40.

Rosen DG, Lopez AE, Anzalone ML, Wolf DA, Derrick SM, Florez LF, et al. Postmortem findings in eight cases of influenza A/H1N1. Mod Pathol 2010;23(11): 1449-57. doi: 10.1038/modpathol.2010.148

Nakajima N, Sato Y, Katano H, Hasegawa H, Kumasaka T, Hata S, et al. Histopathological and immunohistochemical findings of 20 autopsy cases with 2009 H1N1 virus infection. Mod Pathol 2012;25(1):1-13. doi:10.1038/modpathol.2011.125

Gao R, Pan M, Li X, Zou X, Zhao X, Li T, et al. Post-mortem findings in a patient with avian influenza A (H5N6) virus infection. Clin Microbiol Infect 2016;22(6):574.e1-574.e5745. doi: 10.1016/j.cmi.2016.03.017

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-23