การฆาตกรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตายแบบซับซ้อน

การฆาตกรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตายแบบซับซ้อน

ผู้แต่ง

  • ณัฐสิทธิ์ เจริญสันติ กลุ่มงานนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

การฆ่าตัวตายชนิดซับซ้อน, การฆาตกรรม, การฆ่าตัวตาย

บทคัดย่อ

การฆ่าตัวตายแบบซับซ้อน หมายถึง การฆ่าตัวตายด้วยวิธีฆ่าตัวตายมากกว่าหนึ่งวิธี โดยทั่วไปการฆ่าตัวตายวิธีที่สองเป็นการทำให้ แน่ใจว่าการฆ่าตัวตายจะต้องสำเร็จถ้าวิธีแรกไม่ทำให้เสียชีวิตได้ รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอ กรณีการฆาตกรรมร่วมกับการฆ่าตัวตาย โดยผู้เสียชีวิตชายอายุ 42 ปี ได้ใช้วิธีฆ่าตัวตายสองวิธี คือ การกินสารกำจัดวัชพืชและจุดไฟเพื่อเผาตัวเอง อีกทั้งยิ่งกว่านั้นขณะที่จุด ไฟเผาตัวเองได้ก่อเหตุด้วยเจตนาฆ่าภรรยาเก่าและสามีใหม่โดยการขับรถที่ราดน้ำมันติดไฟพุ่งเข้าชนบ้านภรรยาเก่า นั่นคือผู้เสียชีวิต ฆ่าตัวตายด้วยวิธีซับซ้อนก่อนก่อเหตุฆาตกรรม ซึ่งปกติมักพบการสังหารผู้อื่นก่อนที่จะฆ่าตัวตาย 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ajdacic-Gross VWM, Ring M, Hepp U, Bopp M, Gutzwiller F. Methods of suicide:international suicide patterns derived from the WHO mortality database. Bull World Health Organ 2008;86(10):726-32.

2. Gunnell D, Eddleston M, Phillips MR, Konradsen F. The global distribution of fatal pesticide self-poisoning: systematic review. BMC Public Health [Internet]. 2007 [cited 2020 Jun 4];7:357. Available from: https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-357.

3. Marcininkowski T, Pukacka-Sokowska L, Wojciechowski T. Planned complex suicide. Forensci Sci 1974;3(1):95-100.

4. Demirci S, DoganK, Erkol Z, Deniz I. A series of complex suicide. Am J Forensic Med Path 2009;30(2):152-4.

5. Racette S, Sauvageau A. Planned and unplanned complex suicide: a 5-year retrospective study. J Forensic Med Pathol 2007;30(2):449-52.

6. Eliason S. Murder-suicide: a review of the recent literature. J Am Acad Psychiatry Law 2009;37(3):371-6.

7. Taff ML, Boglioli LR, Danto BL. Planned complex suicide. Am J Forensic Med Pathol 1998;19(2):194. doi: 10.1097/00000433-199806000-00020

8. Youssef N, Wiem B, Sami B, Malek Z, Zouhir H, Samir M. An unusual complex suicide by pesticide ingestion and stabbing: a case report. Austin J Forensic Sci Criminol [Internet]. 2015 [cited 2020 Jun];2(4):1039. Available from:https://www.researchgate. net/publication/290448025_An_Unusual_Complex_Suicide_by_Pesticide_ Ingestion_and_ Stabbing_A_Case_Report

9. Sanjeewa HKR, Vidapathirana M. Complex suicide of drug addict; a case report. Medico-Legal J Sri Lanka 2017;5(1):18-21.

10. Kulkarni C, Mohite S, Meshram V. Unplanned complex suicide by self-stabbing and rail suicide. Am J Forensic Med Pathol 2020;41(1):78-80.

11. Simonit F, Bassan F, Scorretti C, Desinan L. Complex suicides: a review of the literature with considerations on single case of abdominal self-stabbing and plastic bag suffocation. Forensic Sci Int 2018;290: 297-302.

12. Altun G. Planned complex suicide: report of three cases. Forensic Sci Int 2006;157(2-3):83-6.

13. Subramaniam K, Pankajakshan CN. A complex suicide by ligature strangulation and hanging using two different ligatures. Korean J Leg Med 2019;43(3):106-10.

14. Asamura H, Ito M, Fukushima H. An unusual suicide case of the combination of asphyxia. Am J Forensic Med Pathol 2009;30(2):215-6.

15. Vapa D, Radosavkic R, Maletin M, Veselinovic I. An unusual suicide case by combination of choking and hanging. Am J Forensic Med Pathol 2012;33(4):305-6.

16. Eroglu MZ, Sahan E, Kiraz S. An unusual case of unplanned complex suicide. Psychiat Clin Psychopharmacol 2017;27 (4):406-8.

17. Ambade VN, Godbole HV, Kukde HG. Suicidal and homicidal deaths: a comparative and circumstantial approach. J Forensic Legal Med 2007;14(5):253-60.

18. Simonit F, Da Broi U, Desinan L. The role of self-immolation in complex suicides: a neglected topic in current literature. Forensic Sci Int 2020;306:110073. doi: 10.1016/j.forsciint.2019.110073

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-20