บทบาทของเพื่อนในการช่วยเพื่อนวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า

เพื่อนช่วยเพื่อนที่มีภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่ง

  • รวิพรรดิ พูลลาภ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  • อาจินต์ สงทับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

เพื่อนช่วยเพื่อน, วัยรุ่น, ภาวะซึมเศร้า

บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาด้านจิตใจที่เพิ่มขึ้นในวัยรุ่น ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง มีปัญหาด้านการเรียน อารมณ์ ใช้ยาเสพติด และนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด บทความนี้ได้นำเสนอความสำคัญของบทบาทของเพื่อนในการช่วยเพื่อนที่มีภาวะซึมเศร้า โดยใช้หลัก  MAST (M: Monitor, A: Activity S: Support, T: Treatment) โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของเพื่อนช่วยเพื่อนในการ สังเกตและเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในตัวเพื่อน (monitor), บทบาทของเพื่อนในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและจิตใจ (activity),  บทบาทของเพื่อนในการสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อน (support) และบทบาทของเพื่อนช่วยเพื่อนให้เข้ารับการรักษาภาวะซึมเศร้า  (treatment) วัยรุ่นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า อาการอาจ คล้ายคลึงกับอารมณ์เศร้า ทั่วไป ซึ่งสังเกตได้ยาก ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ปัญหาที่สำคัญ คือ การเข้าไม่ถึง วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ดังนั้นบทบาทของเพื่อนจึงมีความสำคัญในการช่วยเหลือและเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อเพื่อนในด้านต่าง ๆ มากกว่าผู้อื่น โดยให้เพื่อนช่วยสังเกตและเฝ้าระวัง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ให้กำลังใจกัน และสนับสนุนให้เพื่อนรับการรักษา เพื่อ ให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Naruemon S, Sopin S. Factors associated with depression in nursing students. J Psychiatr Nurs Mental Health Nurs 2014;29(3):11-27.

2. Aniwattanapong D. Post-stroke depression. J Psychiatr Assoc Thai 2018;63(4):383-418.

3. Kessler RC, Ustun TB, editors. The WHO world mental health surveys: global perspectives on the epidemiology of mental disorders. New York City, New York State, USA: Cambridge University; 2008.

4. GBD. Disease and injury incidence and prevalence collaborators, and others. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 2016;388(10053):1545-602.

5. WHO. Depression and other common mental disorders [Internet]. 2017 [cited 2019 Sep 20]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHOMSD-MER-2017.2-eng.pdf

6. Braverman PK, Strasburger VC. Officebased adolescent health care: issues and solutions. Adolesc Med 1997;8(1):1-14

7. Arunakun J. History taking and an interview with adolescents in the clinic. In: Areemit R, In-Eew S, Manabriboon B, Hongsanguansri S, Jarurattanasirikul S, editors. Textbook of adolescent medicine. Nonthaburi, Thailand: Printmaking Limited Partnership; 2016. p.63-71.

8. Crandell T, Crandell C, Vander ZJ. Human development. 10th ed. New York City, New York State, USA: McGraw Hill; 2012.

9. Slee TP, Cambell M, Spears B. Child, adolescent and family development. 3rd ed. Melbourne, Australia: Cambridge University Press; 2012.

10. Koenig HG. Depression in hospitalized older patients with congestive heart failure. Gen Hosp Psychiatry 1998;20(1):29-43.

11. Department of Mental Health. Guidelines for caring for adolescents with depression. Bangkok, Thailand: the Rajanagarindra Institute of Child and Adolescent Mental Health; 2017.

12. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Finding, screening, evaluating and diagnosing depression. In:Kongsuk T, Promsida C, Kittirattanaphaibun P, Chantarasirimongkol B, Pimsen S, Suksarunsamrit B, et al, editors. Guidelines
for monitoring depressive disease at the provincial level. 2nd update ed. Ubon Ratchathani, Thailand: Phrasrimahapho Hospital; 2011. p.19-29.

13. Vichaiya W. Management of depression. Bangkok, Thailand: Bosco Offcet; 1990.

14. AACAP: American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Teen suicide-AACAP facts for families [Internet]. 2013 [cited 2019 Jul 1]. Available from: http://www. aacap.org/suicide.html

15. Varcarolis ME. Essentials of psychiatric mental health nursing. Saunder, Canada: Elsevier; 2013.

16. Videbeck LS. Psychiatric mental health nursing. 6th ed. Philadelphia, Pennsylvania State, USA: Wolters Kluwer Health/Williams & Wilkins; 2014.

17. Rey JM, Tolulope TB, Jing L. Mood disorder: depression on children and adolescents. In: Rey JM, Martin A, editors. IACAPAP Textbook of child and adolescent mental health. Sydney, Australia: University of Sydney; 2015. p.1-36.

18. Siriamphankul A. Depression and social media behavior. Panyapiwat J 2018;10 (Special issue):327-37.

19. Jingmak S. Stress and stress management method of first year students of Udon Thani Rajabhat University. J Community Health Dev Khon Kaen Univ 2020;6(1):43-58.

20. Sihawong S, Fungdee N, Yanarom N, Noinang N, Anai N, Boonchern T, et al. Factors affecting stress of nursing students, Ubon Ratchathani University. Huachiew Chalermprakiet Univ J 2018;21(42);93-106.

21. Chanaaphan N. Recovery from depression in depressed patients. J Thai Red Cross Soc Nurs 2013;28(6):19-33.

22. Kaewdam J, Bunprom P, Kaigate B. Health and environmental management problems in slum area: case study of Soi Soda community, Dusit District, Bangkok Metropolis. Srinakharinwirot Research and Development. J Hum Soc Sci 2013;5(9):34-45.

23. Aocharoen S. Effect of depression reduction program in patients with non-communicable diseases using integrated Buddhist. JMPS 2017;5(1):89-102.

24. Dusadeemetha J. Effect of laughter therapy program on lung function and cortisol level in asthmatic patients. Police Nurs J 2013; 5(2):19-32

25. Saengsai W. Effects of cognitive behavioral therapy on depression and function in the elderly with depression. J Psychiatr Nurs Mental Health 2014;28(3):104-16.

26. Konnate P, Daengdomyut P, Uppasen R. Effect of the mental strengthening program on self-esteem of depressed patients. J Psychiatr Nurs Child Health 2018;32(2):39-51.

27. Kanjanatavul B. Communication in elderly. In: Chonchaiya W, Chadpredsprai S, Punjareon C, Ngampaiboon J, editors. Communication skill for best medical service. 2nd ed. Bangkok, Thailand: Thanaplace; 2009.

28. Pan A, Lucas M, Sun Q, van Dam RM, Franco OH, Manson JE, et al. Bidirectional association between depression and type 2 diabetes mellitus in women. Arch Intern Med 2010;170(21):1884-91.

29. Jiamcharoenkul C, Limsuwan N. Depression in lower secondary school students in Muang District. Chiang Mai Province. Psychiatr Assoc Thai 2015;60(4):253-63.

30. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. Depression [Internet]. [n.d.] [cited 2019 Jul 1]. Available from: https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/ general/09042014-1017

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-26