ความเกี่ยวข้องของวิถีกระสุนและชนิดของกระสุนปืนรวมทั้งเขม่าดินปืน กับการฆ่าตัวตายและการถูกฆาตกรรมจากรายงานชันสูตรพลิกศพ

ความเกี่ยวข้องของวิถีกระสุนกับการฆ่าตัวตายและการถูกฆาตกรรม

ผู้แต่ง

  • นรินทร์ สรวิสูตร กลุ่มงานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
  • นนทกานต์ ศรีสุวรรณ์ กลุ่มงานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
  • สุณัฎฐา จุลบุตร กลุ่มงานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
  • ศิรินภา ปัญญาจุ่ม กลุ่มงานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง
  • สิทธิกร ดวงติบ กลุ่มงานนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

คำสำคัญ:

การฆ่าตัวตาย, ฆาตกรรม, วิถีกระสุน, พฤติการณ์การตาย, การชันสูตรพลิกศพ

บทคัดย่อ

ผลการชันสูตรพลิกศพผู้ที่เสียชีวิตจากอาวุธปืนโดยแพทย์นิติเวชนั้นสำคัญและส่งผลต่อรูปคดี ซึ่งต้องอาศัยหลายองค์ประกอบใน การพิจารณา แต่ในปัจจุบันองค์ความรู้เรื่องวิถีกระสุนปืนที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การตายในประเทศไทยนั้นยังศึกษาเพียงบางส่วน  การศึกษาแบบวิเคราะห์ชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิถีและชนิดของกระสุนปืน รวมทั้งเขม่าดินปืนที่ เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การตายของผู้ที่เสียชีวิตจากอาวุธปืน  โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากรายงานการชันสูตรพลิกศพผูที้่เสียชีวิตจากอาวุธปืนที่ระบุโดยแพทยนิติเวชโรงพยาบาลลำปางระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบ ผู้ที่เสียชีวิตจากอาวุธปืน 113 คน เป็นการฆ่าตัวตาย 22 คนซึ่งเป็นเพศชายทั้งหมด และถูกฆาตกรรม 91 คนซึ่งเป็นเพศชาย 78 คน (ร้อยละ 85.7) ในการฆ่าตัวตายพบการใช้ทั้งกระสุนลูกโดดและลูกปรายเท่ากันโดยยิงเพียงหนึ่งนัด ยิงระยะประชิด 18 นัด (ร้อยละ  81.8) และส่วนใหญ่ตรวจพบคราบเขม่าดินปืนร่วมด้วย โดยวิถีกระสุนยิงจากด้านหน้าผ่านไปด้านบนซ้ายของร่างกายเทียบกับท่า ปกติ ส่วนการฆาตกรรมนั้นมากกว่าครึ่งใช้กระสุนลูกโดดโดยยิงระยะไกลและไม่พบคราบเขม่าดินปืน อีกทั้งมีวิถีกระสุนหลากหลายทิศทาง สรุปได้ว่าการฆ่าตัวตายอาจใช้วิถีกระสุนระบุพฤติการณ์การตายได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Gun policy in America. How gun policies affect violent crime 2018 [Internet]. 2018 March 2 [updated 2020 May 22; cited 2020 Aug 10]. Available from: https://www.rand.org/research/gun-policy/analysis/violentcrime.html

2. Kelto A. The U.S. is aworld leader in gun deaths 2015 [Internet]. 2015 December 7 [cited 2020 Aug 10]. Available from: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/12/07/458815891/the-u-s-is-a-world-leaderin-gun-deaths.

3. Picard M, Holtom P, Mangan F. South-east Asian small arms production exports and imports.in: Trade update 2019 transfers, transparency, and South-East Asia Spotlight.Geneva, Switzerland: Department of Foreign Affiars and Trade of Australia;2019. p.45-73.

4. Prayulsatien W, Horwannapakorn J. Firearm-related deaths in Phitsanulok, Lower Northern Thailand from year 2007 to 2013: A retrospective study. NUJST 2016;24(3):14-24.

5. Al Madani OM, Kharoshah MAA, Youssef MAS, Moulana AAR. Multiple suicidal firearm injuries: a case study. Egypt J Forensic Sci 2011;1(3-4):140-3.

6. Druid H. Site of entrance wound and direction of bullet path in firearm fatalities as indicators of homicide versus suicide. Forensic Sci Int 1997;88(2):147-62.

7. Varnik A, Kolves K, van der Feltz-Cornelis CM, Marusic A, Oskarsson H, Palmer A, et al. Suicide methods in Europe: a genderspecific analysis of countries participating in the "European Alliance Against Depression". J Epidemiol Community Health 2008;62(6):545-51.

8. Khunkitti W, Nusri-un N. Forensic autopsy of gunshot suicide: cases study in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Srinagarind Med J 2018;33(3):247-50.

9. Kumar A. Death due to gunshot injury: is it a case of suicide or homicide?. J Forensic Sci Crim Inves 2017;6(3).1-5.

10. Medicine 107. Anatomical planes [Internet]. 2014 Dec 24 [cited 2020 Dec 20]. Available from: https://medicine107.wordpress.com/2014/12/24/anatomical-planes/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30