การใส่ฟันตัดแท้กลับเข้าสู่เบ้าฟันภายหลังฟันอยู่นอกช่องปาก 3 ชั่วโมง

การใส่ฟันตัดแท้กลับเข้าสู่เบ้าฟัน

ผู้แต่ง

  • ขวัญใจ โตพันธานนท์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

การบาดเจ็บของฟัน, ฟันหลุดจากเบ้าฟัน, ระยะเวลาที่ฟันอยู่นอกช่องปาก

บทคัดย่อ

ฟันแท้หลุดจากเบ้าฟันเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงของฟัน พบมากในเด็กและวัยรุ่น มักเกิดในฟันตัดบนซี่กลางซึ่งส่งผลต่อความสวยงามของใบหน้า การรักษาโดยการใส่ฟันกลับเข้าสู่เบ้าฟันทันทีเป็นวิธีรักษาที่แนะนำและให้การพยากรณ์โรคที่ดี อย่างไรก็ตามการใส่ฟันกลับทันทีอาจไม่สามารถทำได้จึงจำเป็นต้องใช้แนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมและให้การรักษาอย่างรวดเร็ว รายงานผู้ป่วย ฉบับนี้ได้นำเสนอการใส่ฟันตัดบนด้านซ้ายซี่กลางกลับเข้าสู่เบ้าฟันในผู้ป่วย 1 คนซึ่งฟันหลุดอยู่นอกช่องปาก 3 ชั่วโมงโดยเก็บแห้งได้รักษารากฟันก่อนใส่ฟันกลับเข้าสู่เบ้าฟันด้วยวิธีกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันและอุดรากฟันด้วยกัตตาเปอร์ชา จากนั้นใส่ฟันกลับเข้าที่และเข้าเฝือกด้วยลวดเหล็กกล้าไร้สนิมและคอมโพสิตเรซิน เมื่อติดตามผลการรักษา 1 ปีฟันที่ใส่กลับเข้าที่ยังคงสวยงามและใช้งานได้ปกติ แต่พบฟันงอกต่ำกว่าระนาบการสบฟัน 0.5 มิลลิเมตรและการละลายของรากฟันชนิดแทนที่ด้วยกระดูก  ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในกรณีที่ใส่ฟันที่หลุดกลับเข้าสู่เบ้าฟันช้า แม้ว่าการละลายของรากฟันชนิดแทนที่ด้วยกระดูกจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่การใส่ฟันกลับเข้าสู่เบ้าฟันหลังจากฟันหลุดจากเบ้าฟันเป็นเวลานานยังเป็นการรักษาที่ดีในการเก็บรักษา กระดูกเบ้าฟันก่อนศีรษะและใบหน้าจะเจริญเติบโตเต็มที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Guedes OA, Borges AH, Bandeca MC, de Araujo Estrela CR, de Alencar AG, Estrela CR. Analysis of 261 avulsed permanent teeth of patients treated in a dental urgency service. J Dent Res Rev 2015;2(1):25-9.

2. Bastone EB, Freer TJ, McNamara JR. Epidemiology of dental trauma: A review of the literature. Aust Dent J 2000;45(1):2-9

3. Tzigkounakis V, Merglova V, Hecova H, Netolicky J. Retrospective clinical study of 90 avulsed permanent teeth in 58 children. Dent Traumatol 2008;24(6):598-602.

4. Andreasen JO, Borum MK, Jacobsen HL, Andreasen FM. Replantation of 400 avulsed permanent incisors. 2. Factors related to pulpal healing. Endod Dent Traumatol 1995;11(2):59-68.

5. Werder P, von Arx T, Chappuis V. Treatment outcome of 42 replanted permanent incisors with a median follow-up of 2.8 years. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2011;121(4):312-20.

6. Nene KS, Bendgude V. Prognosis of replanted avulsed permanent incisors: A systematic review. Int J Pedod Rehabil 2018;3(2):87-9.

7. Hiltz J, Trope M. Vitality of human lip fibroblasts in milk, Hanks balanced salt solution and Viaspan storage media. Endod Dent Traumatol 1991;7(2):69-72.

8. Sigalas E, Regan JD, Kramer PR, Witherspoon DE, Opperman LA. Survival of human periodontal ligament cells in media proposed for transport of avulsed teeth. Dent Traumatol 2004;20(1):21-8.

9. Poi WR, Sonoda CK, Martins CM, Melo ME, Pellizzer EP, de Mendonca MR, et al. Storage media for avulsed teeth: A literature review. Brazilian Dent J 2013;24(5):437-45.

10. Souza BDM, Dutra KL, Kuntze MM, Bortoluzzi EA, Flores-Mir C, Reyes-Carmona J, et al. Incidence of root resorption after the replantation of avulsed teeth: A meta-analysis. J Endod 2018;44(8):1216-27.

11. Andreasen JO, Borum MK, Jacobsen HL, Andreasen FM. Replantation of 400 avulsed permanent incisors. 4. Factors related to periodontal ligament healing. Endod Dent Traumatol 1995;11(2):76-89.

12. International Association of Dental Traumatology. Dental Trauma Guideline, revised 2012 [Internet]. 2012 [cited 2020 Jan 20]. Available from: https://www.iadt-dentaltrauma.org/1-9%20%20iadt%20 guidelines%20combined%20-%20lr%20-%2011-5-2013.pdf

13. American Association of Endodontists. The recommended guidelines of the American Association of Endodontists for the treatment of traumatic dental injuries [Internet]. 2013 [cited 2020 Jan 20].Available from: https://www.aae.org/specialty/
wp-content/uploads/sites/2/2019/02/19_TraumaGuidelines.pdf

14. Lindskog S, Pierce AM, Blomlof L, Hammarstrom L. The role of the necrotic periodontal membrane in cementum resorption and ankylosis. Endod Dent Traumatol 1985;1(3):96-101.

15. Bjorvatn K, Selvig KA, Klinge B. Effect of tetracycline and SnF2 on root resorption in replanted incisors in dogs. Scand J Dent Res 1989;97(6):477-82.

16. Coccia CT. A clinical investigation of root resorption rates in reimplanted young permanent incisors: A five-year study. J Endod 1980;6(1):413-20.

17. Veras SRA, Bem JSP, Almeida ECB, Lins CCSA. Dental splints: Types and time of immobilization post tooth avulsion. J Istanb Univ Fac Dent 2017;51(3 Suppl 1):S69-75.

18. Sae-Lim V, Wang CY, Choi GW, Trope M. The effect of systemic tetracycline on resorptionof dried replanted dogs' teeth. Endod Dent Traumatol 1998;14(3):127-32.

19. Sae-Lim V, Wang CY, Trope M. Effect of systemic tetracycline and amoxicillin on inflammatory root resorption of replanted dogs' teeth. Endod Dent Traumatol 1998;14(5):216-20.

20. Hamanaka EF, da Silva VF, Poi WR, Brandini DA, Panzarini SR. Use of systemic antibiotic therapy after the replantation of avulsed permanent teeth: A literature review. Braz Dent Sci 2017;20(1):12-6.

21. Moule AJ, Moule CA. The endodontic management of traumatized permanent anterior teeth: A review. Aust Dent J 2007;52(S1):S122-37.

22. Kawanami M, Andreasen JO, Borum MK, Schou S, Hjorting-Hansen E, Kato H. Infraposition of ankylosed permanent maxillary incisors after replantation related to age and sex. Endod Dent Traumatol1999;15(2):50-6.

23. Andersson L, Malmgren B, The problem of dentoalveolar ankylosis and subsequent replacement resorption in the growing palient. Aus Endod J 1999;25(2):57-61.

24. Walia T, Chandwani N. Long-term management of an ankylosed young permanent incisor replanted within 2 h of avulsion:A case report with a 10-year follow-up.J Indian Soc Pedod Prev Dent 2019;37(1):99-106.

25. Steiner DR. Avulsed maxillary central incisors: The case for replantation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2012;142(1):8-16.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-14