เทคนิคการผ่าตัดยึดกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังด้วยสกรู

การผ่าตัดยึดกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังด้วยสกรู

ผู้แต่ง

  • อดิศักดิ์ แทนปั้น หน่วยประสาทศัลยกรรมกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คำสำคัญ:

กระดูกสันหลังส่วนคอซับแอกเซียล, สกรู, การยึดกระดูกส่วนเลเทอรอลแมส

บทคัดย่อ

การผ่าตัดยึดกระดูกสันหลังส่วนคอ sub-axial ด้านหลังด้วยสกรูเป็นหัตถการที่ทำบ่อยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง บทความนี้ได้ ทบทวนเทคนิคการผ่าตัดในส่วน lateral mass ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการผ่าตัด  โดยสรุปเทคนิควิธีการ ขั้นตอนในแต่ละเทคนิคด้วยรูปภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายในการใส่สกรู ทางเข้ามุม และแนวของแต่ละเทคนิค เช่น เทคนิคของ Roy-Camille, Louis, Magerl,  Anderson, An และ Riew รวมทั้งเทคนิคการใส่สกรูกระดูกส่วนคอชิ้นที่ 7 ซึ่งได้บรรยายวิธีการผ่าตัดแต่ละเทคนิคและขั้นตอนการ ผ่าตัดเพื่อให้แพทย์ผู้ทำผ่าตัดได้เลือกเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จและเกิดภาวะ แทรกซ้อนที่น้อยที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Joaquim AF, Riew KD. Axis screw fixationa step-by-step review of the surgical techniques. Arq Bras Neurocir 2017;36(2):101-7.

2. Farey ID, Nadkarni S, Smith N. Modified Gallie technique versus transarticular screw fixation in C1-C2 fusion. Clin Orthop Relat Res1999;(359):126-35.

3. Ghori A, Le HV, Makanji H, Cha T. Posterior fixation techniques in the sub-axial cervical spine. Cureus 2015;7(10):e338. doi:10.7759

4. Anderson PA, Henley MB, Grady MS, Montesano PX, Winn HR. Posterior cervical arthrodesis with AO reconstruction plates and bone graft. Spine (Phila Pa 1976) 1991;16(3 Suppl):S72-9.

5. Jeanneret B, Magerl F, Ward EH, Ward JC. Posterior stabilization of the cervical spine with hook plates. Spine (Phila Pa 1976) 1991;16(3 Suppl):S56-63.

6. Klekamp JW, Ugbo JL, Heller JG, Hutton WC. Cervical transfacet versus lateral mass screws: A biomechanical comparison. J Spinal Disord 2000;13(6):515-8.

7. Abumi K, Kaneda K. Pedicle screw fixation for non-traumatic lesions of the cervical spine. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22(16):1853-63.

8. Ilgenfritz RM, Gandhi AA, Fredericks DC, Grosland NM, Smucker JD. Considerations for the use of C7 crossing laminar screws in sub-axial and cervicothoracic instrumentation. Spine 2013;38(4):E199-204.

9. Johnson R. Anatomy of the cervical spine and its related structures. In: Torg JS, editor. Athletic injuries to the head, neck, and face. 2nd ed. St Louis: Mosby Year Book;1991. p.371-83.

10. Parke WW, Sherk HH. Normal adult anatomy. In: Sherk H, editor. The cervical spine. 2nd ed. Philadelphia: JB Lippincott;1989. p.11-32.

11. Cho W, Maeda T, Park Y, Buchowski JM, Nabb CE, Riew D. The incidence of bifid C7 spinous processes. Global Spine J 2012;2(2):99-104.

12. Milligram MA, Rand N. Cervical spine anatomy. Spine State Art Rev 2000;14(3):521-32.

13. Joaquim AF, Ghizoni E, Rubino PA, Anderle DV, Tedeschi H, Rhoton AL Jr, et al. Lateral mass screw fixation of the atlas: surgical technique and anatomy. World Neurosurg 2010;74(2-3):359-62.

14. Roy-Camille R, Salient G, Mazel C. Internal fixation of the unstable cervical spine by a posterior osteosynthesis with plates and screws. In: Sherk H, editor. The cervical spine. 2nd ed. Philadelphia: JB Lippincott;1989. p.390-403.

15. An HS, Coppes MA. Posterior cervical fixation for fracture and degenerative disc disease. Clin Orthop Relat Res 1997;(335):101-11.

16. An HS, Gordin R, Renner K. Anatomic considerations for plate-screw fixation of the cervical spine. Spine (Phila Pa 1976)1991;16(10 Suppl):S548-51.

17. Joaquim AF, MudoML, Tan LA, Riew KD. Posterior sub-axial cervical spine screw fixation: A review of techniques. Global Spine J 2018;8(7):751-60.

18. Nazarian SM, Louis RP. Posterior internal fixation with screw plates in traumatic lesions of the cervical spine. Spine(Phila Pa 1976) 1991;16(3 Suppl):S64-71.

19. Abdullah KG, Nowacki AS, Steinmetz MP, Wang JC, Mroz TE. Factors affecting lateral mass screw placement at C7. J Neurosurg Spine 2011;14(3):405-11.

20. Xu R, Haman SP, Ebraheim NA, Yeasting RA. The anatomic relation of lateral mass screws to the spinal nerves. A comparison of the Magerl, Anderson, and An techniques. Spine (Phila Pa 1976) 1999;24(19):2057-61.

21. Heller JG, Carlson GD, Abitbol JJ, Garfin SR. Anatomic comparison of the Roy-Camille and Magerl techniques for screw placement in the lower cervical spine. Spine (Phila Pa1976) 1991;16(10 Suppl):S552-7.

22. Stemper BD, Marawar SV, Yoganandan N, Shender BS, Rao RD. Quantitative anatomy of sub-axial cervical lateral mass: An analysis of safe screw lengths for Roy-Camille and Magerl techniques. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(8):893-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-17