ผู้ป่วยเด็กภาวะสมองตายบริจาคอวัยวะรายแรกในจังหวัดพิจิตร

ผู้แต่ง

  • Adisak Tanpun
  • Kullapat Veerasarn

คำสำคัญ:

Traumatic brain injury, brain death, organ donation

บทคัดย่อ

ภาวะสมองได้รับบาดเจ็บ (traumatic brain injury) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กและเป็นสาเหตุสำคัญที่ ทำให้เด็กทุพลภาพและเสียชีวิต ซึ่งพบภาวะสมองบาดเจ็บในเด็กพบอุบัติการณ์ 280 รายต่อ 100,000 คน ทั่วโลก1,2 รายงานนี้นำเสนอ เด็กชายอายุ 14 ปี ถูกยางรถบรรทุกระเบิด ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสมอง อย่างรุนแรง (severe traumatic brain injury) และแขนขวาขาด ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง พบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองซีกขวา สมองบวม ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเอากะโหลกศีรษะออก เอาเลือด ใต้เยื่อหุ้มสมองออก และผ่าตัดสมองส่วนข้างขวาออก หลังจากผ่าตัด ผู้ป่วยได้รอดชีวิต แต่พบว่ามีภาวะสมองตาย และได้ทำการผ่าตัดบริจาคไตและม้าม ซึ่งเป็นผู้ป่วยเด็กรายแรกของโรงพยาบาลพิจิตรที่ได้รับการผ่าตัดบริจาค อวัยวะ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Adisak Tanpun

Neurosurgery division, Surgery department, Phichit Hospital, Phichit, Thailand

Kullapat Veerasarn

Neurosurgery department, Prasat Neurological Institute, Bangkok, Thailand

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-04