การฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยฟันสึกรุนแรงด้วยฟันเทียมติดแน่น และฟันเทียมถอดได้

ผู้แต่ง

  • Rukkajee Makdee

คำสำคัญ:

การฟื้นฟูสภาพช่องปาก, ฟันสึก, มิติแนวดิ่งของการสบฟัน

บทคัดย่อ

ภาวะฟันสึกด้านบดเคี้ยวโดยทั่วไปเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่จะมีการชดเชยมิติแนวดิ่งของการสบฟันเพื่อให้เกิด สมดุลโดยไม่ทำให้มิติแนวดิ่งของการสบฟันเปลี่ยนแปลง แต่บางกรณีที่มีฟันสึกด้านบดเคี้ยวอย่างรุนแรงและ รวดเร็วทำให้เกิดการสูญเสียมิติแนวดิ่งของการสบฟันได้ การรักษาต้องมีการตรวจประเมินมิติแนวดิ่งการสบฟัน ด้วยวิธีต่างๆรวมทั้งหาสาเหตุของการสึก แล้วนำมาวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับการบูรณะช่องปาก เพื่อความสำเร็จในระยะยาว บทความนี้เป็นรายงานการรักษาผู้ป่วยจำนวน 1 ราย เกี่ยวกับฟันสึกรุนแรงซึ่งเกิดจาก การทำงานนอกหน้าที่ทั้งการนอนกัดฟันและการใช้ฟันหน้ากัดสิ่งของต่างๆ ร่วมกับมีการสูญเสียฟันหลังจนทำให้ ตัวฟันหน้าสั้นลงจนทะลุโพรงประสาทฟัน และมีการสูญเสียมิติแนวดิ่ง ได้ทำการรักษาโดยเพิ่มมิติแนวดิ่งของ การสบฟันด้วยฟันเทียมติดแน่นและฟันเทียมถอดได้ร่วมกับการใส่เฝือกสบฟันตอนกลางคืนเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวการใช้งาน ความสวยงาม รวมทั้งช่วยป้องกันการสึกเพิ่มของฟันและการแตกหักของ ฟันเทียมติดแน่น ผลการรักษาผู้ป่วยใช้งานฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rukkajee Makdee

โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-04