การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น ด้วยการบริหารทางเดินหายใจส่วนต้น

ผู้แต่ง

  • Mantana Prakassajjatham

คำสำคัญ:

การบริหารทางเดินหายใจส่วนต้น, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น, การฝึกพูด

บทคัดย่อ

ภาวะนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น เป็นภาวะผิดปกติที่พบได้บ่อย ก่อให้เกิดผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง การรักษาหลักคือการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องกับระบบ ทางเดินหายใจ ส่วนการบริหารทางเดินหายใจส่วนต้นเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งในการรักษา หรือเสริมการรักษาร่วมวิธีอื่น เป็นวิธีที่ง่าย  ปลอดภัย และไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก หลักการคือเพิ่มความแข็งแรงและความตึงตัวของกล้ามเนื้อช่องปากและช่องคอ ทำให้ทางเดิน หายใจเปิดกว้างขึ้น การรักษาด้วยวิธีนี้สามารถลดดัชนีการหยุดหายใจและการหายใจแผ่ว เพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดขณะหลับการ ง่วงนอนในเวลากลางวันลดลง และเพิ่มคุณภาพชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mantana Prakassajjatham

ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18