โรคติกส์

ผู้แต่ง

  • Jiranun Weerakul

คำสำคัญ:

โรคติกส์, กล้ามเนื้อกระตุก, การรักษา

บทคัดย่อ

โรคติกส์เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน มีอาการผิดปกติคือ มีอาการกล้ามเนื้อกระตุก มีเสียงผิดปกติหรือมีทั้ง 2 อย่างร่วมกัน  อาการอาจเป็นชั่วคราวหรือนานกว่า 1 ปี บางครั้งเป็นๆ หายๆ มีโรคร่วมที่ได้บ่อย คือ โรคซนสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า และโรคย้ำคิดย้ำทำ  การรักษามีทั้งการไม่ใช้ยา และใช้ยาในการรักษา ยิ่งไปกว่านั้นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยกระตุ้นและ ควบคุมอาการของโรคก็เป็นเรื่องจำเป็น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jiranun Weerakul

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14