โรคซิสติกไฟโบรซิสในผู้ป่วยเด็กไทยที่มาด้วยปัญหาโซเดียมในเลือดต่ำและเลือด เป็นด่างแบบซ้ำซ้อนรายงานผู้ป่วยและทบทวนงานวิจัย: Cystic Fibrosis in a Thai Infant Presented with Recurrent Hyponatremia and Metabolic Alkalosis : A Case Report and Review Literatures

ผู้แต่ง

  • ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ Nattida Pongwilairat Department of Pediatrics, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang Phitsanulok 65000

บทคัดย่อ

Cystic fibrosis, an autosomal recessive disease, occurred in approximately 1 in 3500 newborns in the United States. It is less common in Asian (1: 100,000 newborns). Hyponatremia, hypokalemia, hypochloremia and metabolic alkalosis can be found in cystic fibrosis. This report reviewed the clinical symptoms of a seven months old boy presented with recurrent hyponatremia, hypochloremia and metabolic alkalosis. Laboratory test showed elevated sweat chloride concentration which was the clue to diagnose cystic fibrosis. After intravenous fluid rehydration, his serum electrolytes returned to normal levels. Currently, he received daily oral 3 mEq/kg of salt supplementation which keep him in a normal condition. Thus, cystic fibrosis should be considered in differential diagnosis of any child presenting with recurrent hyponatremia and metabolic alkalosis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ Nattida Pongwilairat, Department of Pediatrics, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang Phitsanulok 65000

Department of Pediatrics, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang Phitsanulok 65000

Downloads