รายงานผู้ป่วยครั้งแรกในประเทศไทย?:The First Case Report in Thailand?

Main Article Content

ศราวุธ คงการค้า Sarawut Kongkarnka
อำนาจ อยู่สุข Amnat Yousukh

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Miscellany
Author Biographies

ศราวุธ คงการค้า Sarawut Kongkarnka, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

อำนาจ อยู่สุข Amnat Yousukh, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200