รายงานผู้ป่วยครั้งแรกในประเทศไทย?:The First Case Report in Thailand?

ผู้แต่ง

  • ศราวุธ คงการค้า Sarawut Kongkarnka Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200
  • อำนาจ อยู่สุข Amnat Yousukh Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

บทคัดย่อ

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศราวุธ คงการค้า Sarawut Kongkarnka, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

อำนาจ อยู่สุข Amnat Yousukh, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

Downloads