ยาครอบจักรวาล: Drug for Treating Everything

Main Article Content

สมชัย เจียรนัยศิลป์
ดิสกุล สงวนตระกูล
เกรียงไกร สถิรพงษ์สุทธิ

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Miscellany
Author Biographies

สมชัย เจียรนัยศิลป์, โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง

ดิสกุล สงวนตระกูล, โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

เกรียงไกร สถิรพงษ์สุทธิ, โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ กรุงเทพมหานคร