ยาครอบจักรวาล: Drug for Treating Everything

ผู้แต่ง

  • สมชัย เจียรนัยศิลป์ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง
  • ดิสกุล สงวนตระกูล โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา
  • เกรียงไกร สถิรพงษ์สุทธิ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สมชัย เจียรนัยศิลป์, โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จังหวัดตรัง

ดิสกุล สงวนตระกูล, โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาล ป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

เกรียงไกร สถิรพงษ์สุทธิ, โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ กรุงเทพมหานคร

Downloads