ผลการผ่าตัดผู้ป่วยเลนส์ตาเคลื่อนที่ไปด้านหลังด้วยวิธีผ่าตัดวุ้นตาร่วมกับ การดูดชิ้นเลนส์ในวุ้นตา: Outcomes of Posterior Lens Dislocation Patients After Pars Plana Vitrectomy Combined with Pars Plana Lensectomy

ผู้แต่ง

  • ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล Chidchanok Rungrattanaubol Department of Ophthalmology, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Phitsanulok, 65000

บทคัดย่อ

Posterior lens dislocation is one of the major diseases that has been frequently referred for retinal surgery. The purpose of this retrospective research was to find out the outcomes of pars plana vitrectomy with pars plana lensectomy for posterior lens dislocation patients.The data was collected from medical records of all posterior lens dislocation patients who underwent pars plana vitrectomy and pars plana lensectomy combines with sclera intraocular lens fixation or insertion intraocular lens in sulcus from December 2014 to January 2016 at Buddhachinaraj Phitsanulok hospital. There were 35 patients with 37 eyes. Trauma was the most common cause of posterior lens dislocation (35.2%). A preoperative mean logMAR BCVA was 1.98 (VA = CF 1 foot) compared with postoperative mean logMAR BCVA at 6 month was 0.41 (VA = 20/50) (p < 0.001). Ocular hypertension was the most postoperative complication (24.3%). In conclusion, the treatment of posterior lens dislocation with pars plana vitrectomy and pars plana lensectomy with intraocular lens insertion significantly improved the vision of the patients and it was a safe operation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล Chidchanok Rungrattanaubol, Department of Ophthalmology, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Phitsanulok, 65000

Department of Ophthalmology, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Phitsanulok, 65000

Downloads