พาราควอตมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมน้อยมาก:Paraquat has Minimal Toxicity in the Environment

ผู้แต่ง

  • สุรจิต สุนทรธรรม Surajit Suntorntham HRH Princess Chulabhorn Collage of Medical Science
  • สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

บทคัดย่อ

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุรจิต สุนทรธรรม Surajit Suntorntham, HRH Princess Chulabhorn Collage of Medical Science

HRH Princess Chulabhorn Collage of Medical Science

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

Downloads