กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พาราควอตมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมน้อยมาก:Paraquat has Minimal Toxicity in the Environment Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล