การประเมินภาพถ่ายรังสีของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้าง ด้วยวิธีธรรมดาเปรียบเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด

ผู้แต่ง

 • นที เรืองทอง -

บทคัดย่อ

รายละเอียดขอแก้ไขคำผิด วารสารสิงห์บุรี ปีที่ 27 ฉบับที่ 2  ก.ค. - ธ.ค. 2561

เรื่อง การประเมินภาพถ่ายรังสีของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้าง ด้วยวิธีธรรมดาเปรียบเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด  หน้าที่ 1 – 10

 1. ส่วนบทคัดย่อภาษาไทย หน้าที่ 1
  • บรรทัดที่ 13 จาก p = 0.00 เป็น p = 0.004
  • บรรทัดที่ 15 จาก p = 0.07 เป็น p = 0.017
 2. ส่วนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ หน้าที่ 2
  • บรรทัดที่ 13 จาก p = 0.00 เป็น p = 0.004
  • บรรทัดที่ 15 จาก p = 0.07 เป็น p = 0.017
 3. ผลการศึกษา ตารางที่ 1 หน้าที่ 5
  • P-value ของ MA จาก p = 0.00 เป็น p = 0.004
  • P-value ของ FFC จาก p = 0.07 เป็น p = 0.017
 4. ผลการศึกษา หน้าที่ 6
 • บรรทัดที่ 4 จาก p = 0.00 เป็น p = 0.004

บรรทัดที่ 9 จาก p = 0.07 เป็น p = 0.017

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/17/2022