กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินภาพถ่ายรังสีของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้าง ด้วยวิธีธรรมดาเปรียบเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล