การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography

ผู้แต่ง

  • เอมอร ชัยประทีป
  • วรเชษฐ์ ขอบใจ

คำสำคัญ:

ผงชูรส, อาหารแช่เย็น, HPLC, ฉลากโภชนาการ

บทคัดย่อ

abs06.png

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12