ทัศนคติของประชาชนบริเวณรอบแนวเส้นทางต่อโครงการทางพิเศษสาย A ในจังหวัดขอนแก่น

  • พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
  • ฤทธิรงค์ จังโกฎิ
คำสำคัญ: ทางพิเศษจังหวัดขอนแก่น, ทัศนคติ, การรับรู้ข้อมูล

บทคัดย่อ

abs03.png

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-06-12
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ