ทัศนคติของประชาชนบริเวณรอบแนวเส้นทางต่อโครงการทางพิเศษสาย A ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
  • ฤทธิรงค์ จังโกฎิ

คำสำคัญ:

ทางพิเศษจังหวัดขอนแก่น, ทัศนคติ, การรับรู้ข้อมูล

บทคัดย่อ

abs03.png

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12

Most read articles by the same author(s)