มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า

ผู้แต่ง

  • Teerapot Wessapan Eastern Asia University

คำสำคัญ:

-

บทคัดย่อ

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาก ดังนั้นเมื่อเป็นผู้ได้โอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วควรใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิต การได้ศึกษาวิชาความรู้ในระดับสูง ๆ ยังไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าชีวิตจะพบกับความสุขและความเจริญได้เสมอไปเพราะความรู้ในทางโลกส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อการเลี้ยงชีวิต คือเลี้ยงส่วนที่เป็นกายเท่านั้น แต่ส่วนที่เป็นใจยังไม่มีอะไรไปเลี้ยงเพื่อยกระดับจิตใจให้พบกับความสุขควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการศึกษาธรรมะควบคู่ไปกับวิชาในทางโลกเพื่อให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งกายทั้งใจไปพร้อม ๆ กัน...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20